Klank en Kunst verzorgt privé- en groepslessen in de omgeving van den Dolder, de Bilt, Bilthoven en Zeist.

Kleutermuziek

Tijdens de lessen kleutermuziek gaan we op speelse wijze in op allerlei onderdelen van muziek; zingen, ritme, bewegen, instrumentjes en dans. Het accent ligt op zingen en bewegen op muziek. We werken met liedjes, versjes, instrumentale stukjes, spelletjes en dansen die aansluiten op de belevingswereld van kleuters. Zo wordt spelenderwijs het muzikale gehoor ontwikkeld, als ook de stem, de fantasie, de grove en fijne motoriek en het sociale aspect.

De lessen hebben een vaste opbouw en er wordt veel herhaald zodat de kinderen zich vertrouwd gaan voelen met de liedjes. Kleutermuziek is een korte cursus van 6 bijeenkomsten rond een thema. De cursussen hebben een doorlopende leerlijn, maar kunnen door de thematische opbouw ook als opzichzelfstaand geheel gevolgd worden. Binnen het thema zingen we ook liedjes die in begin van instrumentale lessen (bv piano) vaak aan bod komen. Zo heeft uw kind wanneer het doorstroomt naar instrumentale lessen eerder het gevoel al een ‘echt’ lied op het instrument te kunnen spelen.

In de Kleutermuzieklessen maken we geen gebruik van liedjes op cd’s, omdat kleuters leren vanuit de nabootsing, stimuleert het de ontwikkeling het meest om zelf met hen te zingen.

De cursus in Zeist op zaterdag ochtend is een ouder en kind cursus, waar je samen met je kind deelneemt. De andere kleutercursussen zijn cursussen met alleen kinderen.

Leerdoelen:

Ontdekken muzikale tegenstellingen

Klank- en spraakontwikkeling

Grove en fijne motorische ontwikkeling

Verschillende liedjes leren

Eenvoudige instrumentjes bespelen


Leeftijd:

Kleuters uit groep 1 en 2


Helaas voorlopig geen groepscursussen vanwege de corona maatregelen. Voorlopig zijn er geen groepslessen ingeroosterd, vooralsnog richten wij ons op privélessen.Plaats, dag en tijd:


Zeist:

Zeister Vrije School aan de Bergweg

ingang: Joubertlaan 3

Zes opeenvolgende zaterdagochtenden

Startdata seizoen 2016/ 2017:

Ouder en kind cursus:

10 september Najaarscursus

29 oktober Sinterklaascursus

7 januari Wintercursus

11 maart Voorjaar/ Paascursus

13 mei Zomercursus


Docent:

Femke Hockx


Kosten:

53,- Euro cursus van 6 lessen


Aanmelden:

klankenkunst@gmail.com