Klank en Kunst verzorgt privé- en groepslessen in de omgeving van den Dolder, de Bilt, Bilthoven en Zeist.

Leerlijnen

Klank en Kunst biedt een samenhangend aanbod aan individuele- en groepslessen. Door de thematische opbouw van de groepscursussen kunnen deze zowel als een op zichzelf staande cursus gevolgd worden alsook als een doorgaande leerlijn van Peutermuziek tot AMV tot privé of groepsles op een instrument naar keuze.

Kenmerkend voor onze manier van lesgeven: Plezier, spel, improvisatie, beweging, oog voor het individu en verschillende leerstijlen en een goede technische basis.


Knoppencultuur

Tegenwoordig zitten veel kinderen en volwassenen achter de tv, computer, tablet en smartphone. Met deze digitale media heb je snel resultaat. Met een klik op de knop vind je alles wat je maar wilt.

Immers op youtube zijn er genoeg tutorials hoe je een liedje moet spelen, toch? Zo kan er een beeld ontstaan dat muzikaliteit ook even snel te leren is.

De ontwikkeling van muzikaliteit kost een zekere tijd en toewijding van oefenen en herhalen. Iedereen is muzikaal! Ook de mensen die zichzelf niet als muzikaal beleven, maar het vergt wel enige ontwikkeling via het gehoor.

Waarom het gehoor? Omdat via het gehoor duidelijk wordt of de toon zuiver wordt beleeft. Ook beleven we via het gehoor direct de stemming van de muziek en of deze ons aanspreekt. Muziek maken is een impuls vanuit het gevoel.

Met muzieklessen kan de concentratie verbeteren, tijdens het musiceren leer je je aandacht in een langere spanningsboog vast te houden. Zingen en spelen van een instrument vraagt om oefening. Dit doorzettingsvermogen wordt beloond met een mooi muzikaal resultaat.

De natuurlijke manier waarop muziekles een tegenwicht kan bieden in een steeds sneller en digitaler wordende maatschappij inspireert ons om kritisch te kijken hoe wij onze lessen inrichten.

In de lessen aan peuters en kleuters gebruiken we geen digitale hulpmiddelen, ook geen cd’s. We kiezen daarvoor omdat kinderen tot ongeveer 7 jaar veel vanuit de nabootsing leren, een echt voorbeeld kan hun meer ontwikkelingsmogelijkheden bieden. In de andere lessen gebruiken we digitale media alleen in een ondersteunende rol. Het zelf musiceren blijft zo altijd op de voorgrond staan.


Kerndoelen

In alle cursussen aan leerlingen in de basisschoolleeftijd verwerken wij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie die voor het onderwijs opgesteld zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

- De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

- De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

- De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.